Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výroční členská schůze OVT 12.2.2018

16. 2. 2018

Zápis z VČS OVT dne 12.2.2018 v TJ. Kotva Braník z.s.

Přítomni dle prezenční listiny

V 18,15 zahájil Šup VČS a seznámil s programem včetně dvou změn a to přesun diskuse před volbu delegátů a zprávy o hospodaření.

Nechal zvolit mandátovou komisi ve složení Přibyl, Vojta, Rohan a návrhovou  Křivánek, Černý, Kuchař. Vedením zápisu pověřen V.Jančar.

VČS nebyla vzhledem k počtu 39 přítomných usnášení schopná, tudíž bude vyhlášena nově po uplynulém nutném čase.

Krupka přednesl zprávu o činnosti za r. 2017.

V.Jančar přednesl návrh plánu na r. 2018 a návrh doplnil Přibyl. Jeho návrhy budou doplněny a plán vyvěšen na webu.

Po uplynulé nezbytné době Šup zahájil opět nyní již usnášeníschopnou schůzi.

Hospodaření oddílu informoval V. Jančar a to jak pro rok 2017 tak pro rok 2018, s upřesnění m přišel Krupka, jak případně čerpat peníze z rozpočtu na akce hromadnějšího charakteru.

Změny nezbytné k činnosti TJ jako celku zdůvodní a přednesl V. Jančar – nutnost oprav a rekonstrukcí a nákup pozemků pod objektem, proto zvyšování poplatků a příspěvků.

Šup zahájil diskusi:

Kuchař – jsou volné krakorce

F.Jančar – ano ale spíš se budou přesouvat (pro seniory níže) a zřejmě se objeví v budoucnu poptávka

Krupka – užití peněz z rozpočtu oddílu na co a jak – možnosti k úvaze

Rohan – startovné?

Šup – Botič již 23. ročník a je nás málo jako pořadatelů, vyzval dobrovolníky k pomoci na akci, která vydělává

Krupková – budou sea vyjížďky?

Krupka – zájem klesá, ale není problém jej kontaktovat a budou, protože to přináší i nové členy

Přibyl – hudba v Kotvě as to 15.2. a 28.2., kdo chce přijít

Šup – krátká přestávka na občerstvení a možnost sledovat diashow z akcí 2017, promítá Krupka

Rohan – Rohanová vyhrála ČPV, ale za jiný oddíl, protože se Kotva neúčastní

Šup – přebývá jeden řízek

Martínek, Krupková, Sova – diskuse zda členové RK a VTJ mají hlasovací právo jsou-li povinně delegování na VČK, neboť vzniká duplicita a vyšší počet delegátů, jsou li zde členy.

Jančar V. –  tato skutečnost není specifikována ve stanovách momentálně platných.

V.Jančar přednesl návrhy do VTJ – F.Jančar a T. Pospíšil a do RK -  J.Novotná a V.Martínek pro další volební období za OVT. Dále delegáty  za OVT na VČK dle klíče v počtu 19 plus náhradníci:

Krupka, Křivánek, Rohanová, Mráček, Šup, Černý, Kuchař, Pícha, Práchenský, Doleželová, Doubner, Chadim, Chromovský, Pospíšil, Janko, Kasa, Kosová, Rohan, Vazač  náhradníci: Tajovský, Vraný, Vlasák, Kocanda.

Hlasováno anblok: pro 39, proti 0, zdržel 0

Do VTJ navržen i J. Černý, ale není pro. Tedy do usnesení jen jak navrženo.

Ještě diskuse – Šup akce senioři s vnoučaty na vodě, kdokoliv se může připojit.

Krupková – akce ostatních mimo plán kdo a co ať zkusí udělat promítání či přednášku

J.Černý přednesl návrh usnesení a hlasováno anblok:

 

Šup nechá hlasovat o usnesení : pro 38, proti 0, zdržel 1. Usnesení tedy přijato.

Šup ukončil schůzi, poděkoval a rozpustil.

Zapsal: Vojta Jančar