Jdi na obsah Jdi na menu
 


2.schůze výboru OVT 5.2.2018

7. 2. 2018

Zápis VOVT č. 2 ze dne 5.2.2018

P: Šup, Krupka, F a V Jančar

O: Rohanová, Křivánek, Mráček

Kontrola Zápisů:

- VČS připravena, prosíme kancelář TJ o dodání prezenční listiny. Do mandátové komise bude navržen J.Vojta a lidé z pléna a do návrhové-Vazač, Křivánek a lidé z pléna. VOVT se dohodl na změně programu VČS – bod 5 – diskuse – bod 6 volba delegátů – bod 7 – chválení usnesení a závěr –

Vedoucí schůze nechá schválit VČS na počátku. Zápis VČS povede V. Jančar.

- Zimní Slapy – vede Křivánek, zajištěno, vyúčtování po akci – VOVT není jasné, zda na tuto akci byl potvrzen grant a žádá VTJ o vyjádření v této věci

Nově:

18/2/1 VOVT navrhuje do nového výboru  TJ pro VČK : Filip Jančar a Tomáš Posíšil

VOVT navrhuje do RK na VČK: Jiřina Novotná a Vladimír Martínek.

18/2/2 V. Jančar dal do plánu požadavky na auto a vlek dle plánu činnosti. VOVT upozorní členy, že lodě je třeba rezervovat individuálně případně u vedoucího akce.

18/2/3 O. Zapletal vystupuje z OVT a TJ. -  bereme na vědomí, skřínku a krakorec vyklidí. M.Krupka předá dokument VTJ.

18/2/4 OVT údajně obdržel příslib grantu na dětskou vodu a Botič, zatím bez bližších dat. VOVT žádá o informaci, jakmile toto bude jasné.

18/2/5 Zpracování grantů a dotací pro sportovní činnost oddílů samotnými oddíly resp. Výbory oddílů.  – VOVT v tomto smyslu žádá o bližší informace z VTJ a neměl by být v případě dobré spolupráce problém, aby do budoucna na vodácké akce toto zpracoval VOVT a předložil přes VTJ dále.

18/2/6 V. Jančar zašle projednané připomínky VOVT k stanovám v jejich návrhu, jak byl rozeslán.

18/2/7 VOVT upozorňuje, že v souvislosti s novinkou v STK  (focení atp.) bude třeba zkontrolovat, zda vleky TJ mají v OTP správná dat – zajistí do příští STK V. Jančar a F: Jančar.

Příští schůze v průběhu VČS  dne 12.2.2018 a dále pak 5.3.2018 před  VČK. (V a F. Jančar se omlouvají)

 

Zapsal: V. Jančar                                             četli a souhlasí: ostatní