Jdi na obsah Jdi na menu
 


10.schůze výboru OVT 4.12.2017

6. 12. 2017

Zápis č. 10 z jednání VOVT dne 4.12.2017

P:Šup, Krupka, Mráček, Rohanová, F+V Jančarovi   O: Křivánek

KZ:

- stanovy rozeslána nová verze – možnost připomínek

- zprávy z jednání SVT ČSK – zvolen nový výbor v obdobném složení, nebude se posílat příspěvek 10 Kč na člena

 - proběhl Karlštejn (33 úč a Mikulášský potok (6 úč)

- Vánoční Sázava připravena (16.12.)

Nově:

17/10/1 Akce 2018 – Odra – Michal pošle info a zařadíme do plánu činnosti

17/10/2 VČS – Michal připraví k rozeslání pozvánku plnou moc pro hlasování a papír na návrhy do výboru TJ na VČK. Termín VČS dohodnut na 12.2.2018 v 18,00 v Kotvě. VOVT na to žádá velkou klubovnu (hospodu) a dohodnout občerstvení cca pro 40-50 osob ve výši jako vždy do 100 Kč/os.

17/10/3 Na VČS nutno připravit zprávy – rozporuplná je příprava rozpočtu, zda dělat návrh, pokud ano, VOVT prosí účetní o zaslání podkladů za rok 2017. Návrh plánu činnosti rozeslán členům VOVT – průběžně se upravuje

17/10/4 Informace ze schůze OLT -  možnost pobytu na Valšovkách – bude podáno info na VČS

17/10/5 VOVT bude ventilovat na VČS kvalitu užívání majetku (auto, vleky, lodě apod) . je prostě nutné se o to sami starat, tedy kdo využije, uklidí apod.

17/10/6 Akce do kalendáře ČSK : Zimní Slapy (10.-11.2.), dětská voda na seakajaku (15.-17.6.), Botič (21.10.) a Vánoční Sázava (22.12.)  – akce napíše na SVT ČSK Vojta Jančar

17/10/7 VOVT předloží na VČS k diskusi koupi nového mikrobusu pro TJ, neboť Pežot dožívá.

17/10/8 VČK bude volební – Krupka k pozvánce a plné moci přiloží papír pro návrhy na člena do nového VTJ za vodáky. První návrh Tomáš Pospíšil, nezbytné jsou další. V. Jančar připraví seznam delegátů na VČK jako návrh.  V souvislosti s tím žádá kancelář TJ. o zaslání aktualizovaného stavu členské základny (seznam členů).

17/10/9 VOVT souhlasí s případných zrušením současné klubovny VOVT s tím, že co je třeba bude přestěhováno do připravovaných skladů, čehož se někdo z VOVT zůčastní.

17/10/10 VOVT přeje všem veselé vánoce a šťastný nový rok a příště se sejde v KTV 8.1.2018 v 18,30.

Zapsal: V.Jančar                                      četli a souhlasí ostatní