Jdi na obsah Jdi na menu
 


1.schůze výboru OVT 8.1.2018

28. 1. 2018

Zápis č.1 z jednání VOVT ze dne 8.1.2018 v loděnici KTV

P: Krupka, Mráček, Rohanová, Křivánek, Šup, Jančar F+V

Kontrola zápisů:

- Vánoční Sázava proběhla (23 úč), dnes vyúčtováno

- ostatní vyřízeno nebo připraveno

Nově:

18/1/1

VČS bude 12.2.2018 v 18,00  v loděnici.

- občerstvení dohodnuto – F.Jančar – libovolně

- pozvánka + dokumenty k hlasování – připravil Krupka – zašle kanceláři TJ k rozeslání

- návrh plánu činnosti hotov – k rozeslání na VČS připraven

- VČS bude řídit Šup, Zprávu o činnosti pronese Krupka, plán činnosti a hospodaření pronese Jančar V.

- info pro členy o akci OLT a o užívání majetku pronese Jančar V.

- info pro členy ohledně změn v TJ (příspěvky a poplatky) přednese Jančar (F+V) jako nezbytnost pro udržení objektu TJ v provozuschopném stavu, možnost zakoupení nového(ojetého) mikrobusu

- z hlediska změn VČK apod byla vedena diskuse zda termín 12 br je vhodný vzhledem ke schvalování uzávěrky – nutno dořešit

-  bude nutno stanovit obecně pro všechny oddíly jak počítat delegáty na VČK pro všechny stejně – návrh je každé započaté další číslo je celý delegát (asi to chce lepší formulaci)

- řešení dotací akcí OVT z oddílových prostředků – stanovit kvótu čerpání, totéž stanovit podíl případného zisku z akce v poměru pro oddíl versus TJ.

18/1/2 VOVT schvaluje příspěvek na akci Zimní Slapy do výše 3000 Kč – zajišťuje Křivánek

18/1/3 VOVT navrhuje 21 delegátů na VČK: Krupka, Křivánek, Rohanová, Mráček, Šup, Černý, Krupková, Kuchař, Pícha, Práchenský, Doleželová, Doubner, Frel, Chadim, Chromovský, Pospíšil, Janko, Kasa, Kosová, Rohan, Vazač a náhradníky Tajovský, Vraný a další 3 lidi z pléna VČS. Taktéž navrhuje hlasovat o kandidátu Pospíšilovi do VTJ za OVT.

18/1/4 Příště je VOVT dne 5.2.2018 v 18,30 v loděnici

Zapsal: Jančar V.                                          četli a souhlasí ostatní